Melatonin

BodeBrixen

Posted in Feel good, Må eje!, Musik by Søren K on august 12, 2008

Mens vi venter på solen og den 1. september, har BodeBrixen lagt 5 nye sange ud på MySpace.com/BodeBrixen. Man finder næppe dårligere sanger og gladere musik.

Og så har de oven i købet både været månedens band i Cosmopolitan og siddet på Kluden og drukket øl. Mere altfavnende kan man næppe være!